aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

BOOKMARKeter

{SCOpenGraph image=http://www.aspecta-abc.com/images/marketing/BookMarket/Bookmarket_logo.png}
{SCOpenGraph description=Advertising brochures (flyers, bookmarks) placed in books sections of books in bookstores}

Advertising with advertising inserts (flyers, spacers) placed in the books section books in bookstores - BOOKMARKet. Use your interest to the buyer for the book to lay appropriate content and advertising message.
For example:

 • Kids articles-> books on education
 • Shopping for baby goods -> books for pregnant and rearing children.
 • Йога-студиа, фитнес центрове, Аеробика, Каланетика -> секция “Здравословен Живот”
 • Лекарствени продукти без рецепта, хранителни добавки -> секция “Здравословен Живот”
 • Лекарствени продукти с рецепта -> секция “Медицинска литратура” – аудитория: практикуващи лекари, студенти по медицина.

Предимства:

Асоцииране (макар и далечно, косвено) на рекламното послание с автора на книгата (обикновено авторитет в областта си).
Например: Маркетинг и PR агенции успешно могат да рекламират с вложки в книги на Филип Котлър, Серджо Зийман, Сет Годин, Гевин Кенеди и др.

Основните типове вложки, които предлагаме са:

 • Вложка тип флайър – по-голяма рекламна площ, дава възможност за по-обстойни послания, по-обикновенна, по-кратковременна.
 • Вложка тип разделител за книга (Bookmark): по-малка площ, но бива запазена по-дълго време заради допълнителната си функционалност.
 • Вложка тип Календарче
 • Разделител – Календарче
 • Разделител – линийка
 • Разделител – таблица за умножение
 • Разделител – църковни празници (именни дни)
 • Разделител – таблица с индекс на телесна маса
 • Разделител - Book<tab  

Съгласно един от основните поведенчески модели на рекламата AIDA , до покупката на дадена стока / услуга може да се достигне през 4 основни етапа:

1. Attention - внимание На този етап основното е борабата за привличане на вниманието на клиента. Борба с конкурентните в медията рекламни послания. При рекламирането с BOOKMARKet, основната работа е свършена от автора на книгата. Няма как да пропуснете да забележите вложка в книгата, която е привлякла вниманието Ви и сте я взел да я разгледате.
2. Interest - интерес Тъй като рекламата е позиционирана в подходящия раздел в книжарницата, всеки който е взел книгата в ръце, значи проявява интерес към нея, следователно към тематиката на раздела, следователно към уместната стока / услуга, рекламирана в тази книга.
3.  Desire - желание Основната задача на разделителя е да предизвика желанието и да мотивира действието. Ето защо в разделителя е особено подходящо да се вгради купон (отрязък) за отстъпка или талон за участие в томбола с индивидуален номер.
Това има двоен ефект. Освен, че подтиква към действие, улеснява обратната връзка и помага за отчитането на резултатите от кампанията по този рекламен канал.
4. Action - действие

Както можете да се убедите това е една високо-ефективна медия, разработена специално за кризисната пазарна ситуация. Анализът показва, че голяма част от потребителите се въздържат от покупки, не поради неплатежоспособност, а поради страх от неизвестността. Това в пълна степен важи и за рекламните продукти. Повечето рекламодатели са убедени че трябва да рекламират, но се въздържат именно защото им е неизветно, кои от рекламните канали работят, в условията на динамични промени по време на криза.

Е, във времената на свито търсене най-добре работят, каналите които най-бързо и най-точно достигат до целевата си аудитория, а не тези които покриват най-голяма част от общата аудитория.
Ако имаме една торба костеливи клиентски орехи, не е необходимо да ползваме танк, за да извадим ядките от тях. Достатъчно е да ползваме малко рекламно чукче и с умение и знание да ударим на правилното място.

Съгласно eдин от основните поведенчески модели, основани на Стила на живот (Life Style) VALS2 , потребителите се делят на 9 групи.

Кои групи от модела VALS2 са насочени към четене на книги? Както можете да видите от данните в модела, двете групи, четящи интензивно и разнообразна литература са тези на лидерите в обществото - групите на Изобретателите и Мислителите. Те съставляват общо около 19% от потребителите. Разполагат с излишък от ресурси (особено Изобретателите) и са ориентирани към Статуса и Принципите.

Рационализатори Изобретатели (8% от населението)

Лайф Стайл Характеристики

Успешни, опитни; Ценят личното израстване; Широки интелектуални интереси; Разнообразни дейности в свободното време; Добре информирани, заети със социални дейности; С обществена позиция; Политически силно активни

Психологиески Характеристики

Оптимистични; Самоуверени; Ангажиращи се; Дружелюбни, отзивчиви; Ориентирани към израстване; Отворени за промяна; <доказани и изпъкващи лидери в бизнеса и държавата>

Потребителски Характеристики

Радват се на "лъскави неща"; Възприемчиви за нови продукти, технологии, дистрибуция.; Скептични към рекламата; Често четат широк спектър от публикации; Слаби TV зрители

Мислители (11% от населението)

Лайф Стайл Характеристики

Средно активни в обществото и политиката; Свободното време предпочитат да прекарват в къщи; Ценят образованието и пътуването; Здравно - съзнателни; Политически умерени и толерантни;

Психологиески Характеристики

Зрели; Удоволетворени;Отразяващи; Непредубедени; Вътрешно мотивирани; Ценят реда, знанието, и отговорността

Потребителски Характеристики

Малък интерес към имидж или престиж;  Над средните консуматори на продукти за дома; Харесват образователни и публицистични предавания по TV; Четат разнообразно и често; Търсят стойност и трайност

Book⌫tab

{SCOpenGraph image=http://www.aspecta-abc.com/images/marketing/BookMarket/IMG_5434.jpg}
{SCOpenGraph description=Book⌫tab Bookmarks}

Separators for the pages of books by type Book⌫tab 

1 3 5 6
2 4 7 17
13 12 11  
   
10 9 8  
   
16 15 14  
   
 18 19 22 23
   
20 21 24  
   

Полезна информация