aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Рекламни кампании в националната преса, радио, TV. Обяви, карета, вложки, рекламни спотове и клипове и др.

Не случайно рекламирането в пресата се ползва с голяма популярност сред рекламодателите. Невисоката стойност, възможността за оперативност и гъвкавост, както и за прецизен подбор на медиите според желаните аудитории, определят нейната ефективност.

Радио рекламата - висока ефективност при определено поведение. Например при шофиране на автомобил в условията на информационен глад.

Полезна информация