aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Billboards

Отдаване на атрактивни позиции в гр. Пловдив и републиканска пътна мрежа. Медия планирне. Пост-трекинг.

 

 

Полезна информация