aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Transit Advertising

Транспортната реклама е изключително динамично развиващ се дял от външната реклама. Характеризира се:

 • с много добра достижимост Reach -тъй като транспортните средства обикновено се движат в гъсто населени райони.
 • поради своята специфична организация градският транспорт позволява изключително добро таргетиране. Target Audience
 • Големи групи от хора ежедневно извършват пътувания по един и същи маршрут това значително повишава коефициента на дневна ефективна циркулация DEC.
 • и не на последно място ефектът на пленената аудитория по спирките и вътре в транспортните средства. Рекламата там не може да бъде избегната и не се получава пренасищане поради т.нар. информационен глад. Когато човек е принуден няколко минути да стои на едно място без да прави нищо (автобуси, спирки, чакални), той несъзнателно се стреми да запълни липсата на информация, като чете кавото му попадне пред погледа.

Съществуват пет основни направления:

 1. Брандиране на фирмени превозни средства
 2. Реклама върху автобуси от градския транспорт
 3. Реклама върху маршрутни таксита и таксиметрови автомобили.
 4. Раклама по транспортната инфраструктура - спирки, ж.п.гари, метро-станции
 5. Реклама в транспортните средства - постери, хенгери.

АспектА работи в три от тях. Специализирани сме в професионално облепване на всякакъв вид превозни средства: автомобили, пикапи, микробуси, автобуси и камиони.  Облепянето на автомобилния парк е  една изключително ефективна реклама.

Рекламата върху автобуси от Градски Транспорт включва:

 • наемане от превозвачите в полза на клиентите ни на превозното средство;
 • взимане на размерите му;
 • изработка на проект за транспортна реклама;
 • оразмеряването му спрямо всяко конкретно превозно средство;
 • отпечатване, ламиниране, облепване превозното средство;
 • сервизна поддръжка за периода на рекламата.

Допълнително можем да извършим планиране, подготовка и провеждане на рекламна кампания на базата на транспортна реклама, включваща медия планиране, провеждане (координиране на дейностите описани по-горе на територията на Република България) и последваща оценка на ефективността на кампанията, в зависимост от поставените цели.
Транспортна реклама

Полезна информация