aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Outdoor Advertising

Ние Ви предлагаме цялостно оформление на вашата сграда, съобразена с рекламната Ви концепция.

Ние можем да Ви консултираме и да Ви помогнем в намирането на оригинално решение за Вашата външна реклама. Проследяваме цялостния процес - от създаването на проекта, през изготвянето на техническата документация и изработката до монтажа, гаранционното обслужване и следгаранционната поддръжка.

Полезна информация