aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Реклама в транспортните средства

{SCOpenGraph image=http://www.aspecta-abc.com/images/transport/bus/inside/24062009(002).jpg}
{SCOpenGraph description=Рекламата вътре в транспортните средства под формата на хенгери, флайери за градския транспорт и калъфки за седалки (на гърба) за междуградския}

Рекламата вътре в транспортните средства под формата на хенгери, флайери за градския транспорт и калъфки за седалки (на гърба) за междуградския, могат да се окажат доста ефективни, поради ефекта на информационен глад, който започват да изпитват пътниците, няколко минути след като се качат в транспортното средство. Затова съобразявайки се със спецификата на медията, могат да се проектират кампании, включващи послания до около 100 думи. Това дава възможност не само да се привлече вниманието на аудиторията, но и да се поднесат редица ползи на рекламирания продукт.

Полезна информация