aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Флаери

{SCOpenGraph image=http://www.aspecta-abc.com/images/print/flyer/12.gif}
{SCOpenGraph description=Флаери, листовки, дипляни}

Флаер+QRкод

формат 1/3 А4 (100х210) двустранно пълноцветно
флаер меню за поръчки за в къщи с вграден QR код за поръчка през смартфон

Повече за възможностите на QR маркетинг можете да прочетете тук

Полезна информация