aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Планшети, кубчета, папки

Планшети

Арис

Планшет, формат А3, 25 листа (Арис)

Кубчета

Дарволекс

Кубче за бележки, формат А4, 50 листа (Дарволекс)

Скосени кубчета за бележки: формат 120х165, 100листа, пълноцветен едностранен печат

Сервиз Хидравлика

Кубчета за бележки: различни формати, 100листа, пълноцветен едностранен печат

90х90

Папки

Дарвеолекс 1

прорез за визитка, сгъвка без подлепване

Полезна информация