aspecta

Advertising ⊚ Branding ⊚ Communications

Корпоративна идентичност

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите ѝ и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва.

Според Филип Котлър, идентичността определя начините, по които компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който публиката възприема компанията или продукта ѝ.

В общи линии, става въпрос за логото и поддържащите графични елементи, съобразени с набор от правила, които задават цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и др. средства, осигуряващи визуална приемственост и разпознаваемост върху всички физически проявления на марката.

Фирмената идентичност често се разглежда като съставена от три компонента:

  • корпоративен дизайн (лога, униформи, и т.н.)
  • корпоративна комуникация (реклами, връзки с обществеността, и т.н.)
  • корпоративно поведение (ценности на организацията, норми на поведение и т.н.)

Ние предлагаме изработване на Лого на компанията и създаване на корпоративна идентичност (набор от правила за използването му) при всички носители и комуникационни канали. Малка част от тях са:

  • планшети,
  • папки,
  • бланки,
  • визитки,
  • кубчета, 
  • пликове...

Полезна информация